Aspecte legale

S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L.

Str. Franz Liszt nr. 30
400696 Cluj-Napoca

Telefon: +40 264 588-550
Telefax: +40 264 588-552

E-Mail: ovb@ovb.ro
Web: www.ovb.ro

Conducerea administrativă: Wanda Nahlik

Număr de înregistrare:

J12/1894/30.10.2002, CUI: 14918697 autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară – A.S.F.) sub codul RBK 137, autorizația nr. 2865/18.11.2002 .

Obiectul activității:

S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. activează în domeniul de brokeraj în asigurări, intermediere de credite, intermediere de fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii facultative.

avizat CSSPP pilon 3 sub codul AMJ-RO-14931154 aviz nr. 14/15.05.2007
avizat CSSPP pilon 2 sub codul AMI-RO-14931154 aviz nr. 2/10.03.2010
înregistrat în Registrul intermediarilor de credite

Informațiile furnizate și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. și sunt proprietatea sa exclusivă. De asemenea, S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site. S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. nu este și nu va fi legal responsabilă în nicio circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații mai detaliate despre serviciile S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. puteți să vă adresați oricărei unități teritoriale. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. . Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal – S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. , dă dreptul unilateral și neechivoc ca S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. să facă uz de dreptul de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte.

Informații privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare conform Regulamentului UE 2019/2088

Regulamentul UE 2019/ 2088 stabilește pentru participanții la piața financiară și consultanții financiari norme armonizate privind transparența în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activităților lor și privind furnizarea informațiilor privind durabilitatea în ceea ce privește produsele financiare.

Declarația privind principalele efecte negative ale consultanței în materie de asigurări asupra factorilor de durabilitate

Conform Regulamentului UE 2019/2088, în ceea ce privește informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, în calitate de Broker de Asigurare, intermediar principal de produse financiare, OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL are obligația de informare, asupra următoarelor aspecte:

SC OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL nu deține în momentul de față o strategie proprie de durabilitate și sustenabilitate.

În conformitate cu art.11 (2) din Regulamentul Delegat 2022/1288, aducem la cunoștința dumneavoastră că o parte din partenerii noștri și creatorii de produse ne-au pus la dispoziție informații privind programele investiționale disponibile în portofoliul lor, în conformitate cu standardele tehnice de reglementare ale autorităților europene de supraveghere. Informațiile despre criteriile de sustenabilitate ale fondului (SFDR) sunt furnizate și publicate de către administratorul de fond prin politica de sustenabilitate, prospect și raport periodic, disponibile pe website-ul propriu. Programele investiționale disponibile, care sunt clasificate sub art. 8 și 9 din SFDR, fac parte integrantă din procesul de consultanță în cadrul companiei noastre, ca o raportare pre-contractuală. Acestea sunt prezentate de către consultant, în funcție de preferințele clientului legate de sustenabilitate, identificate cu ocazia răspunsurilor oferite prin parcurgerea chestionarului precontractual ESG, pe baza clasificării produselor financiare, având în vedere indicatori enumerați în prevederile legale aplicabile. Fondurile pot avea caracteristici de mediu sau sociale sau pot avea drept țintă o investiție sustenabilă specifică. Fiecare program investițional disponibil deține o descriere a modalității în care răspunde criteriilor ESG și este clasificat în funcție de posibilitatea oferită clientului de a stabili un procent minim pentru investiții durabile (conform SFDR), în funcție de cum ia în considerare principalele efecte negative (PAI) asupra factorilor de durabilitate, respectiv în funcție de posibilitatea clientului de a  stabili un procent minim de investit în investiții durabile din punct de vedere ecologic (Taxonomie). În cadrul procesului de consultanță, se oferă informații privind criteriile luate în calcul la stabilirea principalelor efecte negative și descrierea programelor investiționale disponibile privind luarea în considerare a acestora la strategia de investiții, puse la dispoziție de către parteneri, în materialele antecontractuale.

Toți partenerii de produse (creatorii de produse) ai SC OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL sunt de asemenea destinatari ai reglementărilor UE și trebuie, să ia în considerare riscurile de durabilitate și să le dezvăluie.
Recomandarea noastră se bazează pe informațiile pe care furnizorii de produse ni le oferă cu privire la criteriile de durabilitate ale produselor lor. Prin urmare, partenerii de produse sunt obligați să furnizeze informațiile precontractuale respective, care sunt transmise clienților de către intermediarul principal sau asistentul în brokeraj – intermediar secundar. Aici se face referire la informațiile companiilor partenere incluse în documentația de descriere a produselor comercializate.

SC OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL consideră că, atunci când oferă consultanță prin asistenții în brokeraj cu privire la produsele financiare, riscurile de sustenabilitate și durabilitate sunt deja luate în considerare de partenerii de produse și prezentate în informațiile lor precontractuale. În caz contrar, se va găsi o explicație corespunzătoare  în cadrul informațiilor precontractuale furnizate de către creatorul de produse.

Remunerația pentru intermedierea de produse financiare nu este afectată de riscurile de sustenabilitate și durabilitate respective.

NORMA nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) - e), g) și h) și alin. (2) lit. a), b) și e) – g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 28.11.2018

Norma 23/2021 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (12) și (13), art. 10 alin. (2) și (3) și ale art. 36 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 12 decembrie 2018.

REGULAMENTUL (UE) 2019/2088

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

Mai mult

 

Directiva (UE) 2019/1937, respectiv Legea 361/2022privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (whistleblowers)

OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. respectă Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului și legislația națională incidentă privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. OVB promovează o cultură antreprenorială deschisă și favorabilă avertizorilor de integritate, pe care îi protejează împotriva represaliilor. Conducerea apreciază sesizările privind comportamentul ilicit sau neetic al angajaților/ colaboratorilor și nu le consideră ca fiind denunț sau trădare.

Încălcările care pot fi raportate se referă la cazurile de infracțiuni economice, nerespectări ale dispozițiilor legale ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni din toate domeniile (ex.: spălarea banilor, acte de terorism, fraudă, mită, corupție, conflicte de interese)precum și acțiunile și omisiunile ce contravin obiectului sau scopului acestora, inclusiv nerespectarea normelor deontologice sau a celor profesionale.

Astfel, avertizorii de integritate pot fi angajați, colaboratori sau alte părți interesate care au obținut informații despre încălcări potențiale sau reale într-un context profesional. Încălcările legislației pot fi raportate utilizând canale interne sau externe

OVB a înființat un canal intern de raportare prin intermediul căruia avertizorii de integritate pot transmite sesizări. Transmiterea, inclusiv anonimă, de sesizări este posibilă prin trimiterea raportării, în atenția Departamentului de Conformitate, utilizând canalele de comunicare:
➢ Prin e-mail către conformitate@ovb.ro;
➢ În scris/ personal la sediul OVB (Str. Franz Liszt, nr. 30, Cluj-Napoca, Cluj),
➢ Telefonic: 0264 588 550

OVB promovează integritatea în cadrul mediului de lucru și susține raportarea comportamentelor ilegale și neetice, garantează protecția avertizorilor de integritate pentru raportările justificate, și nu tolerează raportările abuzive.

Raportările si datele persoanelor implicate sunt tratate în mod confidențial și cu respectarea GDPR.