Aspecte legale

S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L.

Str. Franz Liszt nr. 30
400696 Cluj-Napoca

Telefon: +40 264 588-550
Telefax: +40 264 588-552

E-Mail: ovb@ovb.ro
Web: www.ovb.ro

Conducerea administrativă: Wanda Nahlik, Cristian Filimon

Număr de înregistrare:

J12/1894/30.10.2002, CUI: 14918697 autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară – A.S.F.) sub codul RBK 137, autorizația nr. 2865/18.11.2002 .

Obiectul activității:

S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. activează în domeniul de brokeraj în asigurări, intermediere de credite, intermediere de fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii facultative.

avizat CSSPP pilon 3 sub codul AMJ-RO-14931154 aviz nr. 14/15.05.2007
avizat CSSPP pilon 2 sub codul AMI-RO-14931154 aviz nr. 2/10.03.2010
înregistrat în Registrul intermediarilor de credite

Informațiile furnizate și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. și sunt proprietatea sa exclusivă. De asemenea, S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site. S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. nu este și nu va fi legal responsabilă în nicio circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații mai detaliate despre serviciile S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. puteți să vă adresați oricărei unități teritoriale. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. . Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal – S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. , dă dreptul unilateral și neechivoc ca S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. să facă uz de dreptul de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte.

Informații privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare conform Regulamentului UE 2019/2088

Regulamentul UE 2019/ 2088 stabilește pentru participanții la piața financiară și consultanții financiari norme armonizate privind transparența în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activităților lor și privind furnizarea informațiilor privind durabilitatea în ceea ce privește produsele financiare.

Transparența în domeniul activității de intermediere a produselor de asigurare legată de durabilitate

Conform Regulamentului UE 2019/2088, în ceea ce privește informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, în calitate de Broker de Asigurare, intermediar principal de produse financiare, OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL are obligația de informare, asupra următoarelor aspecte:

SC OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL nu deține în momentul de față o strategie proprie de durabilitate și sustenabilitate.

Întrucât standardele tehnice de reglementare ale autorităților europene de supraveghere și informațiile furnizate de partenerii/creatorii de produse nu sunt încă disponibile pentru a putea examina în detaliu efectele negative asupra factorilor de durabilitate și modul în care aceștia pot fi incluși în consultanță, aceste aspecte nu sunt integrate momentan în mod implicit în procesul de consultanță.

Toți partenerii de produse (creatorii de produse) ai SC OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL sunt de asemenea destinatari ai reglementărilor UE și trebuie, să ia în considerare riscurile de durabilitate și să le dezvăluie.
Recomandarea noastră se bazează pe informațiile pe care furnizorii de produse ni le oferă cu privire la criteriile de durabilitate ale produselor lor. Prin urmare, partenerii de produse sunt obligați să furnizeze informațiile precontractuale respective, care sunt transmise clienților de către intermediarul principal sau asistentul în brokeraj – intermediar secundar. Prin urmare, aici se face referire la informațiile companiilor partenere incluse în documentația de descriere a produselor comercializate.

SC OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL consideră că, atunci când oferă consultanță prin asistenții în brokeraj cu privire la produsele financiare, riscurile de sustenabilitate și durabilitate sunt deja luate în considerare de partenerii de produse și prezentate în informațiile lor precontractuale. În caz contrar, se va găsi o explicație corespunzătoare  în cadrul informațiilor precontractuale furnizate de către creatorul de produse.

Remunerația pentru intermedierea de produse financiare nu este afectată de riscurile de sustenabilitate și durabilitate respective.

NORMA nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) - e), g) și h) și alin. (2) lit. a), b) și e) – g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 28.11.2018

Norma 23/2021 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (12) și (13), art. 10 alin. (2) și (3) și ale art. 36 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 12 decembrie 2018.

REGULAMENTUL (UE) 2019/2088

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

Mai mult