Aspecte legale

S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L.

Str. Franz Liszt nr. 30
400696 Cluj-Napoca

Telefon: +40 264 588-550
Telefax: +40 264 588-552

E-Mail: ovb@ovb.ro
Web: www.ovb.ro

Conducerea administrativă: Wanda Nahlik, Cristian Filimon

Număr de înregistrare:
J12/1894/30.10.2002, CUI: 14918697 autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (acualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară – A.S.F.) sub codul RBK 137, autorizația nr. 2865/18.11.2002 .

Obiectul activității:

S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. activează în domeniul de brokeraj în asigurări, intermediere de fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii facultative.

avizat CSSPP pilon 3 sub codul AMJ-RO-14931154 aviz nr. 14/15.05.2007
avizat CSSPP pilon 2 sub codul AMI-RO-14931154 aviz nr. 2/10.03.2010

Informațiile furnizate și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. și sunt proprietatea sa exclusivă. De asemenea, S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site. S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. nu este și nu va fi legal responsabilă sub nicio circumstanță pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații mai detaliate despre serviciile S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. puteți să vă adresați oricărei unități teritoriale. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L.. Orice incercare, de orice natură, de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal – S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L., dă dreptul unilateral și neechivoc ca S.C. OVB Allfinanz România Broker de Asigurare S.R.L. să facă uz de dreptul de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte.

...

 

A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.